Polityka Prywatności

Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak wykorzystujemy pliki cookie oraz jak możesz się z nami skontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do wszelkiego rodzaju informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych, poczty elektronicznej oraz mediów społecznościowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Charter4fun sp. z o.o.
  w Szczecinie (ul. Przestrzenna 23, 70-800 Szczecin; telefon kontaktowy: +48 508 686 933).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług.

Do wynajęcia jachtu lub udziału w rejsie czy kursie prosimy Cię o podanie kilku informacji: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania. Będziemy również potrzebować Twoje obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, datę i miejsce urodzenia oraz rodzaj i numer uprawnień żeglarskich. Dane te są niezbędne, aby przygotować listę załogi. Niektóre z tych danych wykorzystujemy, aby ubezpieczyć Cię na czas imprezy turystycznej lub zarezerwować miejsce w autokarze. Zbieramy również informacje dotyczące Twoich płatności w celu właściwego wykonania usługi. W niektórych przypadkach będziemy również potrzebować kopię dokumentu tożsamości i uprawnień żeglarskich. Możesz podróżować z rodziną lub innymi osobami towarzyszącymi, wtedy poprosimy Cię o podanie ich danych osobowych niezbędnych do wykonania usługi. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że osoby, których dane nam przekazałeś, są tego świadome i akceptują naszą Politykę Prywatności.

Nawet jeśli nie dokonasz rezerwacji, zbieramy określone informacje o Twoich odwiedzinach na naszej stronie charter4fun.com Obejmują one: Twój adres IP, datę i godzinę wizyty na stronie, sprzęt, oprogramowanie lub przeglądarkę internetową, z której korzystasz, oraz informacje o systemie operacyjnym Twojego komputera, takie jak wersje aplikacji i ustawienia językowe. Możemy również zbierać informacje o kliknięciach i stronach, które odwiedziłeś.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możemy również zbierać dane identyfikujące Twoje urządzenie mobilne, ustawienia i charakterystyki urządzenia, szczegóły lokalizacji, awarie aplikacji i inne działania systemowe. Kiedy dokonujesz rezerwacji, nasz system rejestruje, z jakich urządzeń i z jakich witryn dokonałeś rezerwacji lub wszedłeś na nasze strony internetowe.

Możemy również otrzymywać informacje o Tobie z innych źródeł. Przykładem może być zewnętrzny system mailingowy, który raportuje nam czy otworzyłeś wysłany do Ciebie mail, kiedy, z jakiego urządzenia, gdzie wtedy się znajdowałeś i co wzbudziło Twoje zainteresowanie, czyli w jakie linki kliknąłeś.

Główny powód, dla którego prosimy o podanie danych osobowych, jest całkiem prosty – pozwala nam realizować usługi, które u nas zamówiłeś. Dzięki nim potwierdzamy i zarządzamy Twoją rezerwacją jachtu , udziałem w szkoleniu lub rejsie. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zrealizować zamówienie złożone w naszym sklepie, zarezerwować transfery załogi lub miejsce na przejazd do Chorwacji, ubezpieczyć Cię na czas imprezy.

Dodatkowo zapewniamy obsługę klienta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby udzielić Ci pomocy musimy mieć wgląd w Twoje dane osobowe, choćby po to aby szybko się z Tobą skontaktować w przypadku zdarzeń losowych.

Wykorzystujemy również Twoje dane do działań marketingowych. Jeśli wyraziłeś na to zgodę możesz otrzymywać od nas newslettery. Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych – wystarczy kliknąć link „możesz się wypisać” znajdujący się w każdym newsletterze.

Kiedy bierzesz udział w działaniach promocyjnych, takich jak loterie czy konkursy, odpowiednie informacje będą używane do administrowania tymi promocjami.

Analizujemy Twoje ruchy na naszej stronie, aby przygotować zindywidualizowane oferty lub reklamy, które mogą pojawiać się na innych stronach internetowych / aplikacjach stron trzecich (w tym witrynach społecznościowych) – są to tzw. działania remarketingowe.

Twoje dane osobowe wykorzystujemy również w celach statystycznych, a także w celach analitycznych, aby lepiej odpowiadać na Twoje potrzeby – wystarczy, że powiesz „chcę wynająć jacht jak w ubiegłym roku”, a my będziemy wiedzieli jaką ofertę należy przygotować.

Może się zdarzyć, że będziemy kontaktować się z Tobą, za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu – wybór metody zależy od danych kontaktowych, które wcześniej nam udostępniłeś. Najczęściej komunikujemy się z tobą w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na wiadomości, które do nas wysłałeś,
 • obsługi procesu rezerwacji, w tym podpisania umowy i uzupełnienia listy załogi
 • przypomnienia o dokonaniu płatności,
 • przesłania informacji przedwyjazdowych, przydatnych w planowaniu podróży i organizacji rejsu (np. boarding passu, informacji o bazie),
 • wysłania prośby o wypełnienie ankiety lub udzielenie opinii na temat naszych usług.

Z naszymi usługami są zintegrowane różne podmioty. Podstawowym celem jest udostępnienie danych w celu realizacji usługi wynajmu jachtu lub udziału w rejsie czy kursie oraz zapewnienia właściwego poziomu usług dodatkowych.

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

 • naszym partnerom handlowym w celu realizacji umowy na wynajem jachtu.
 • instytucjom finansowym odpowiedzialnym za dokonywanie przelewów
  i płatności online,
 • agencjom ubezpieczeniowym,
 • firmom transportowym,
 • firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej,
 • firmie księgowej,
 • firmie przeprowadzającej egzaminy na patent żeglarski,
 • firmie odpowiedzialnej za wysyłkę materiałów marketingowych w tym newsletterów,
 • firmie świadczącej usługi informatyczne i hostingowe,
 • tłumaczom, prawnikom, notariuszom,
 • odpowiednim władzom zatwierdzającym listy załogi,

Dostawcy usług stron trzecich są związani klauzulami poufności i nie mogą wykorzystywać danych osobowych do innych celów.

Rodzaj danych osobowych jakie przekazujemy osobom trzecim jest uzależniony od rodzaju usług jakie wykonują. O ile jest to wymagane przez prawo, udostępniamy dane osobowe organom ścigania lub instytucjom finansowym w celu wykrywania, ścigania i zapobiegania przestępstwom kryminalnym i oszustwom.

Serwis społecznościowy facebook jest zintegrowany z naszą stroną charter4fun.com Po zalogowaniu się do konta na facebooku możesz umieszczać wpisy na naszej stronie – opinie na temat usług (czarterów, rejsów i szkoleń) lub opinie na temat skipperów, komentarze do postów na naszym blogu. Wiąże się to z udostępnieniem Twojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego z facebooka na naszej stronie. Masz również możliwość kliknięcia przycisku „Lubię to” lub „udostępniam” znajdującego się pod artykułem w blogu. Twój dostawca mediów społecznościowych może powiązać te informacje z Twoim kontem w mediach społecznościowych i ewentualnie zaprezentować Twoje działania na swoim profilu mediów społecznościowych, aby udostępnić je innym osobom w twojej sieci. Sposób działania Facebooka jest uzależniony od ustawień prywatności na Twoim profilu facebookowym.

Media społecznościowe wykorzystujemy również w celu promowania naszych produktów i usług np. poprzez działania remarketingowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, używamy odpowiednich procedur bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Wykorzystujemy również informatyczne mechanizmy zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych na naszych serwerach. Tylko upoważnieni i przeszkoleni pracownicy mają dostęp do danych osobowych w trakcie swojej pracy.

Zawsze masz prawo do wglądu, aktualizacji i poprawy swoich danych osobowych wysyłając e-mail na adres: office@charter4fun.com

Możesz również skontaktować się z nami, jeśli uważasz, że dane osobowe, które posiadamy, są nieprawidłowe, jeśli uważasz, że nie mamy już prawa do korzystania z danych osobowych lub jeśli masz inne pytania dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych i naszej polityki prywatności.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu, który świadczy podobną usługę oraz masz prawo do bycia zapomnianym czyli
w praktyce zażądać usunięcia Twoich danych osobowych.

Za przetwarzanie danych osobowych w witrynie charter4fun.com odpowiedzialna jest Charter4fun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczecin 70-800 ul. Przestrzenna 23  NIP 955-250-43-64, kontroluje i jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych.

Nie będziemy przechowywać Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Bierzemy jednak pod uwagę wymagania ustawowe np. okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń lub przepisy o rachunkowości. Wgląd w Twoje dane osobowe pozwala nam naliczyć zniżkę z tytułu stałego klienta lub na Twoją prośbę, wstecznie, potwierdzić opinię z rejsu.

Plik cookie to niewielka ilość danych umieszczanych w przeglądarce komputera lub urządzenia przenośnego. Pliki cookie i inne technologie śledzenia mogą być wykorzystywane na naszych stronach internetowych.

Informacje w ten sposób pozyskane służą głównie celom statystycznym. Pozwalają lepiej dostosować strony internetowe do oczekiwań i preferencji użytkownika. Pliki cookie nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie może być ustalana tożsamość osoby przeglądającej stronę. Nie stosujemy również danych do profilowania.

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie do różnych celów:

Techniczne pliki cookie: Staramy się udostępniać naszym użytkownikom zaawansowaną, przyjazną dla użytkownika witrynę, która automatycznie dostosowuje się do ich potrzeb i życzeń. Aby to osiągnąć, używamy technicznych plików cookie, które pozwolą na właściwe wyświetlenie naszej, bez względu na rodzaj urządzenia.

Pliki cookie Analytics: wykorzystujemy ten rodzaj plików cookie w celu uzyskania wglądu w to, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Oznacza to, że możemy dowiedzieć się, co działa, a co nie, optymalizować i ulepszać nasze strony internetowe, sprawdzać skuteczność reklam i komunikacji oraz dostarczać odpowiedni i interesujący content. Dane, które zbieramy, mogą obejmować przeglądane strony internetowe, strony odsyłające / wyjściowe, które zostały wprowadzone i pozostawione, rodzaj platformy, z której korzystasz, wiadomości e-mail, które otworzyłeś i które wykonałeś, oraz informacje o datach.

Nasze strony zawierają kody usług Google Analytics dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie i kasowanie plików Cookies. Jest to dobrze udokumentowane na stronach producentów przeglądarek.