SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

Szkolenia na Jachtowego Sternika Morskiego w Chorwacji

Intensywna nauka z wakacyjną atmosferą? U nas to możliwe! Zapraszamy na tygodniowe szkolenia żeglarskie na stopień Jachtowego Sternika Morskiego w Chorwacji.

U nas nie tylko zdobędziesz rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną wymaganą przy przystępowaniu do egzaminu. Będziemy realizować program szkoleniowy zgodny z wymaganiami szkoleniowymi i egzaminacyjnymi PZŻ. Dodatkowo w trakcie kursu nauczymy się manewrowania w ciasnych portach, cumowania z użyciem mooringów, kotwiczenia, czy stawania do kei longside. Gruntownie przećwiczymy wszystkie manewry, które są przydatne przy prowadzeniu własnego rejsu, szczególnie w krajach Śródziemnomorskich. Zrobimy wszystko, aby po naszym kursie wejścia i wyjścia z portów nie były już tak stresujące.

Przed kursem każdy z uczestników otrzyma od nas podstawowe materiały szkoleniowe oraz listę zalecanych podręczników. Ostatniego dnia szkolenia odbędzie się egzamin teoretyczny i praktyczny.

Serdecznie zapraszamy!

Główne atrakcje szkolenia:

 • szkolenie na atrakcyjnym akwenie
 • maksymalnie 8 kursantów na jachcie
 • zakwaterowanie na jachcie
 • nowy, świetnie wyposażony jacht przygotowany do szkolenia
 • doświadczona kadra z dużą wiedzą
 • przestronna marina z możliwością ćwiczenia wszelkich manewrów portowych bez stresu (cumowania longside z wiatrem i pod wiatr, rufą do pomostu z bocznym wiatrem, od dziobu i od rufy, dziobem do pomostu, Y-bomy, zacieśniona cyrkulacja, praca na cumach i szpringach, itp., itd.)
 • ćwiczymy także manewry rzadko trenowane na kursach (kotwiczenie, stawanie na boi)
 • możliwość nocnego rejsu
 • polska komisja egzaminacyjna
 • zazwyczaj znakomita, słoneczna, sucha pogoda
 • znakomita, chorwacka kuchnia

WYMAGANIA DO PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA I EGZAMINU:

 • minimum 18 lat w dniu egzaminu
 • 150 -160 stażu. Brakujące godziny(do wymaganych 200 h stażu) dopływamy podczas szkolenia. Tym samym wypełniamy też drugi warunek przystąpienia do egzaminu czyli uczestnictwo w minimum dwóch rejsach morskich.

Szkolenie odbywa się w Marinie Frapa w Rogoznicy. Zaokrętowanie na jachcie przewidziane jest na sobotę od godz. 17:00. Każdy uczestnik przydzielony zostanie do kabiny dwuosobowej. Zajęcia potrwają od niedzieli do piątku. Wieczorem ostatniego dnia kursu (tj. piątek) odbędzie się egzamin teoretyczny i praktyczny. Wyokrętowanie zaplanowane jest na następną sobotę.

Szczegółowy plan dnia dostosowywany będzie do warunków pogodowych.

Zakwaterowanie, szkolenie i egzamin odbywa się na należących do naszej floty czarterowej nowoczesnych i bezpiecznych jachtach Hanse455 (13,95 metrów) – s/y My Portofino albo s/y Victoria One. Obie jednostki są bardzo dobrze wyposażone (m.in. w chartplotterry z najnowocześniejszą nawigacją, ster strumieniowy, dwa koła sterowe czy elektryczną windą kotwiczną). Dzięki temu świetnie nadają się do szkolenia, szczególnie w takim kraju śródziemnomorskim jakim jest Chorwacja.

Na początku kursu uczestnicy zostaną przydzieleni do dwuosobowych kabin przez instruktora (uwzględniając ilość par i pojedynczych osób).

WIEDZA TEORETYCZNA:

1) jachty żaglowe morskie, w tym:

 • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
 • obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;

2) locja, w tym:

 • oznakowanie nawigacyjne,
 • morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
 • znaki i skróty stosowane na mapach,
 • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
 • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

3) nawigacja, w tym:

 • jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
 • podstawy nawigacji terestrycznej,
 • nawigacja zliczeniowa;

4) meteorologia, w tym:

 • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
 • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

5) sygnalizacja i łączność, w tym:

 • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
 • sygnały ostrzegawcze;

6) ratownictwo, w tym:

 • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
 • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
 • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
 • udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
 • „człowiek za burtą” na morzu,
 • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
 • sztrandowanie;

7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

 • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
 • odległości i czasu trwania rejsu,
 • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
 • przygotowania załogi i jachtu;

8) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

 • optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
 • prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 • sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2) manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

 • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
 • alarm „człowiek za burtą”;

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

Cena zawiera:

 • Szkolenie praktyczne i teoretyczne
 • Zakwaterowanie na jachcie
 • Ubezpieczenie NNW
 • Opłaty w porcie zaokrętowania i wyokrętowania

Cena nie zawiera:

 • Wyżywienia
 • Transportu na miejsce szkolenia
 • Opłaty parkingowej
 • Opłat portowych w miejscach innych niż port zaokrętowania i wyokrętowania
 • Paliwa zużytego w trakcie kursu
 • Transit logu (tj. przygotowanie jachtu, gaz, sprzątanie końcowe, pościel)
 • Kosztu egzaminu: 350 zł (50% zniżki dla osób uczących się poniżej 26. roku życia)
 • Kosztu wydania patentu: 50 zł (50% zniżki dla osób uczących się poniżej 26. roku życia)
NASZE JACHTY
LOKALIZACJA